ОБМЕН ВАЛЮТ PAY NEXT
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
1 WMR = 5.8 AMD | 1 WMZ = 460.1 AMD
Ինչպես օգտվել
Խնդրում ենք նայել կայքից օգտվելու ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԸ https://youtu.be/XBDpjQHO24c

Ընտրե՛ք արժույթի տեսակը, որ պատրաստվում եք փոխանակել: Դուք պետք է ընտրեք, թե ինչ էլեկտրոնային արժույթով եք ցանկանում վճարել՝ ընտրելով  «Կտամ» դաշտը, և ինչ էլեկտրոնային արժույթ եք ցանկանում ստանալ՝ ընտրելով  "Ստանալ" դաշտը: Այնուհետև  "փոխարժեքի» դաշտում կտեսնեք փոխարժեքը և հասանելի ռեզերվը՝  «ՌԵԶԵՐՎ» դաշտում:

Մուտքագրե՛ք գումարը,  որ պատրաստվում եք փոխանակել, կամ գումարը, որ ցանկանում եք ստանալ 
Այնուհետև մուտքագրե՛ք Ձեր դրամապանակի համարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն: 
Սեղմե՛ք  «Փոխանակել» կոճակը
Հաջորդ էջում Դուք կրկին կտեսնեք տվյալները, որ մտքագրել եք: Խնդրում ենք ստուգել լրացված տվյալները և եթե ամեն ինչ ճիշտ է,  ապա կատարեք վճարումը ձեր դրամապանակից մեր դրամապանակ և սեղմեք  «Հաստատել » կոճակը: 

·        Հաստատե՛ք վճարումը:

Եթե ամեն ինչ ճիշտ եք կատարել մոտակա 10 րոպեների ընթացքում ձեր գործարքը կհաստատվի